Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie

ul. Smołdzińska 8

83-304 Kobysewo

tel. 58 304 41 21

Kierownik: Barbara Hufnagel

e-mail: sdskobysewo@kartuskipowiat.pl

Adres BIP:  https://sdskobysewo.mojbip.pl


Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie jest jednostką organizacyjną Powiatu Kartuskiego, działającą w formie jednostki budżetowej, powołaną do realizacji zadań zleconych powiatom  przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy terenem działania obejmuje Powiat Kartuski.

Dom funkcjonuje od poniedziałku do środy w godz. 7.30 do 15.30, w czwartki w godz. 7.30- 16.00 w piątki 7.30 - 15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia typu A B C D i przeznaczony jest dla czterech kategorii pełnoletnich osób z zaburzeniami psychicznymi:

  1. Typ A- dla osób przewlekle psychicznie chorych,
  2. Typ B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. Typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
  4. Typ D – dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.

Do domu mogą być przyjmowane osoby spoza terenu Powiatu, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy właściwym organem Powiatu Kartuskiego a odpowiednim organem jednostki samorządu terytorialnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

ULOTKA do pobrania (PDF-0,7MB)

 

 

 

Wytworzył:
Grzegorz Mikiciuk
Udostępnił:
Wysocki Krzysztof
(2019-07-31 10:50:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocki Krzysztof
(2023-04-14 09:41:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki