☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

Poniedziałek 30.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 83-300 Kartuzy, ul Mściwoja II 20

 http://www.pcprkartuzy.pl

adres e-mail: sekretariat@pcprkartuzy.pl

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 7.30 - 15:30

Środa: 7.30 - 16.00

Piątek: 7.30 - 15.00

 NIP: 589-17-30-434

Regon: 191688229

PKO BP O/Kartuzy  71 10201866 0000 1102 0002 6773

 tel/fax. (0-58) 685-33-20, 684-00-82


INFORMACJA
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH

Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach z dnia 22 grudnia 2022 r.

skraca się czas pracy w dniu 23 grudnia 2022 r. ustalając godziny pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

i Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach w tym dniu od 7.30 do 13.00


Logo informacja pętla indukcyjna

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z PCPR w Kartuzach, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się:

  • za pomocą e-mail: sekretariat@pcprkartuzy.pl
  • za pomocą fax-u: (58) 685-33-20, (58) 684-00-82
  • przy udziale tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się (do 7 dni) na wizytę w PCPR w Kartuzach

Punkt obsługi klienta jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U z 2011 r. Nr. 209, poz 1243).


 

logo ważny komunikat

KOMUNIKAT

W SPRAWIE OBSŁUGI KLIENTÓW

POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KARTUZACH

 

Informujemy, że od dnia 7 lutego 2022 r. wznawiamy obsługę klientów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach, ul. Mściwoja II 20.

Z uwagi na bezpieczeństwo klientów i pracowników obsługa będzie odbywała się tylko  w wyznaczonym miejscu. Klient po wejściu do budynku, a przed załatwieniem sprawy zobowiązany jest zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos. Jednocześnie przypominamy, że w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, ul. Mściwoja II 20 - wejście główne (przedsionek) zainstalowano skrzynkę do korespondencji, do której można wrzucać dokumenty, dotyczące spraw pilnych w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz spraw tut. Centrum.

 


Szanowni Państwo !!!

Od dnia 29 maja 2020 r. uruchamiamy obsługę klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w siedzibie przy ul. Mściwoja II 20.

Uwaga !!!

Obsługa dotyczy klientów PCPR i PZdsOoN w zakresie:

- odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej  i karty parkingowej oraz złożenia wniosków w sprawie wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej i wydania karty parkingowej,

- spraw osób niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania ze środków PFRON (likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych, programu pilotażowego „Aktywny samorząd”),

- spraw dot. świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,

- spraw dot. rodzinnej pieczy zastępczej.

Z uwagi na bezpieczeństwo klientów i pracowników obsługa będzie odbywała się tylko w wyznaczonym miejscu – w sali obsługi klienta na zasadzie jeden klient jeden urzędnik. W celu umówienia się na spotkanie należy telefonicznie skontaktować się pracownikiem merytorycznym pod numerami telefonów dedykowanych do konkretnych działów PCPR.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników podczas wizyty w PCPR konieczne jest zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa
i ochrony osobistej. Tj. w szczególności zachowanie odstępu od osób min. 2 m., zakrycie nosa
i ust, założenie rękawiczek ochronnych lub wykonanie dezynfekcja rąk. Zwracamy uwagę,
że w szczególnych sytuacjach osoby oczekujące na załatwienie swojej sprawy mogą zostać poproszone o poczekanie na zewnątrz budynku.

Pomimo wprowadzonych sukcesywnie udogodnień, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, przypominamy, że w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, ul. Mściwoja II 20 - wejście główne (przedsionek) w dalszym ciągu jest zainstalowana skrzynka do korespondencji, do której można wrzucać dokumenty, dotyczące spraw pilnych w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz innych spraw realizowanych przez tut. Centrum. W dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania spraw przy wykorzystaniu operatora pocztowego, e-maila,
e-puap.

Zalecamy, aby klienci, którzy pragną złożyć uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej
do złożonych wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON, uzupełnienie braków formalnych we wnioskach – wykonywali to za pośrednictwem poczty poprzez e-puap
oraz skrzynkę podawczą umieszczoną przy wejściu do PCPR Kartuzy.

W dalszym ciągu do odwołania wszelkie zapytania i podania proszę również wysyłać
za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej e-mail lub za pośrednictwem platformy E-PUAP. (poniżej podajemy dane kontaktowe).

W przypadku wniosków dotyczących programu „Aktywny samorząd” oraz wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych i wniosków o refundację przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych PFRON za pośrednictwem systemu SOW PFRON lub poczty.

To dla nas wszystkich bardzo trudny i wymagający okres, dlatego też mając na uwadze zdrowie naszych klientów oraz pracowników PCPR w Kartuzach prosimy Państwa o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Prosimy o kontakt pod następującymi telefonami i adresami e-mailowymi lub E-Puap:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 20,

Tel:  58 685-33-20 / 58 684-00-82 wew. 1, fax: 58 685-33-20 wew. 0

e-mail: sekretariat@pcprkartuzy.pl, adres elektronicznej skrzynki podawczej: /pcpr_kartuzy/SkrytkaESP

Dział pomocy osobom niepełnosprawnym:

Tel.:   58 685-33-20 /  58 684-00-82 wew. 2, 3, 4, 5.  tel. kom.: 507-470-935

e-mail: mariusz.garski@pcprkartuzy.pl

  • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny: tel.: 58 685-33-20 /  58 684-00-82 wew. 2 / tel. kom.: 507-470-935
  • turnusy rehabilitacyjne: tel.: 58 685-33-20 /  58 684-00-82 wew. 3 / tel. kom.: 507-470-935
  • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się:
    tel.: 58 685-33-20 /  58 684-00-82 wew. 4 / tel. kom.: 507-470-935
  • Program „Aktywny Samorząd”: tel.: 58 685-33-20 /  58 684-00-82 wew. 5 / tel. kom.: 507-470-935

Dział świadczeń i pomocy instytucjonalnej:

Tel: 58 685-33-20 / 58 684-00-82  wew. 7 tel. kom.: 795-572-311

e-mail: swiadczenia@pcprkartuzy.pl

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Tel.: 58 685-33-20 / 58 684-00-82  wew. 8, e-mail: zpz@pcprkartuzy.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 20

Tel.: 58 685-33-20 / 58 684-00-82 wew. 6, tel. kom.: 883-321-222

e-mail: pzoon@pcprkartuzy.pl

 

Bardzo proszę o zrozumienie tej wyjątkowej dla nas i dla Państwa sytuacji.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dyrektor PCPR Kartuzy

 /-/ Grzegorz Mikiciuk

 

Wytworzył:
Mikiciuk Grzegorz
Udostępnił:
Przewoźna Sylwia
(2003-07-07 09:44:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocki Krzysztof
(2022-12-22 14:32:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 581613