Dane adresowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 83-300 Kartuzy, ul Mściwoja II 20

 http://www.pcprkartuzy.pl

adres e-mail: sekretariat@pcprkartuzy.pl

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 7.30 - 15:30

Środa: 7.30 - 16.00

Piątek: 7.30 - 15.00

 NIP: 589-17-30-434

Regon: 191688229

PKO BP O/Kartuzy  71 10201866 0000 1102 0002 6773

 tel/fax. (0-58) 685-33-20, 684-00-82


I N F O R M A C J A

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach z dnia 1 grudnia 2023 r., dzień 2 stycznia 2024 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach, w zamian za Święto Trzech Króli, przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r.


UWAGA! 
WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD WYDAWANIA
KART PARKINGOWYCH OD DNIA 29 września 2023 r.

W związku z wygaśnięciem § 18a rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, z dniem 29 września 2023 r., wraca obowiązek osobistego stawiennictwa osoby z niepełnosprawnością celem złożenia wniosku oraz podpisu w obecności przewodniczącego zespołu lub osoby przez niego upoważnionej, z wyjątkiem: 
 

  1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
  2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców
  3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.


Ponadto z dniem 29 września br. przestaje również obowiązywać sposób doręczania dokumentu za pośrednictwem operatora pocztowego. Odbiór karty parkingowej możliwy będzie wyłącznie osobiście przez wnioskodawcę, osoby określone w pkt 1-3, lub osobę upoważnioną we wniosku. 

 


 

Logo informacja pętla indukcyjna

 

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z PCPR w Kartuzach, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się:

  • za pomocą e-mail: sekretariat@pcprkartuzy.pl
  • za pomocą fax-u: (58) 685-33-20, (58) 684-00-82
  • przy udziale tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się (do 7 dni) na wizytę w PCPR w Kartuzach

Punkt obsługi klienta jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U z 2011 r. Nr. 209, poz 1243).


 

Szanowni Państwo !!!

Z uwagi na ogromny zakres prac administracyjnych pracowników w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach oraz konieczność modernizacji systemu telefonicznego kontakt telefoniczny z pracownikami Zespołu będzie utrudniony.

Prosimy o wyrozumiałość dla tej niecodziennej sytuacji i w miarę możliwości ograniczenie zapytań telefonicznych w sprawach dot. orzekania o niepełnosprawności.

W razie pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail: pzoon@pcprkartuzy.pl

 

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności - przepraszamy.

Wytworzył:
Mikiciuk Grzegorz
Udostępnił:
Przewoźna Sylwia
(2003-07-07 09:44:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocki Krzysztof
(2023-12-04 14:09:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki