O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio w komórce organizacyjnej PCPR, w której zakresie zadań znajduje się przedmiot sprawy zainteresowanego.

Informacje o zakresie zadań poszczególnych komórek organizacyjnych zamieszczone są w poszczególnych zakładkach komórek organizacyjnych PCPR.

O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu.

Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami (inne organy administracji rządowej, kierownicy jednostek podległych), rozpoznanie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a wnioski o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Załatwiane w przyspieszonym trybie są sprawy określone w sposób uzasadniony jako pilne lub do załatwienia w krótkim, wskazanym terminie.

Priorytet w kolejności załatwiania spraw mają również zapytania pochodzące od dziennikarzy przygotowujących opracowanie do bieżącego wydania programu telewizyjnego, audycji radiowej lub prasy.

Wytworzył:
Mikiciuk Grzegorz
Udostępnił:
Wysocki Krzysztof
(2018-03-06 15:44:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocki Krzysztof
(2018-03-06 15:48:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki