Rejestry i ewidencje prowadzone przez poszczególne komórki organizacyjne

Dyrektor

 1. Rejestr czynności przetwarzania

Dział Organizacyjny

 1. Rodzajowa ewidencja wydatków + zamówienia.
 2. Rejestr umów
 3. Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych wydanych przez Dyrektora PCPR w Kartuzach
 4. Rejestr zapotrzebowani w sprawie zaciągnięcia wydatków
 5. Ewidencja kontroli badań okresowych w obiektach budowlanych

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 1. Rejestr wniosków i wydanych kart parkingowych
 2. Rejestr wniosków i wydanych kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych
 3. Rejestr orzeczeń o niepełnosprawności
 4. Rejestr orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
 5. Rejestr wniosków o legitymacje osób niepełnosprawnych

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

 1. Rejestr umów o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 2. Rejestr wydanych decyzji o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
 3. Rejestr umów o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
 4. Rejestr umów o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
 5. Rejestr umów o dofinansowanie likwidacji barier technicznych
 6. Rejestr umów o przyznanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 7. Rejestr refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne
 8. Rejestr umów o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dział Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

 1. Rejestr osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
 2. Rejestr rodzin biologicznych
 3. Rejestr pełnoletnich wychowanków korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
 4. Rejestr osób uczestniczących w „Szkole dla rodziców”
 5. Rejestr rodzin zastępczych korzystających ze świadczeń i dodatków pomocy społecznej
 6. Rejestr wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
 7. Rejestr mieszkańców domów pomocy społecznej
 8. Rejestr osób oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 1. Rejestr kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 2. Rejestr osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzących rodzinny dom dziecka
 3. Rejestr dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

Księgowość

 1. Rejestr wystawionych not księgowych
 2. Rejestr zakupu i sprzedaży VAT
 3. Rejestr poleceń księgowania

Kadry

 1. Rejestr pracowników, zleceniobiorców
 2. Rejestr kandydatów do pracy
 3. Rejestr upoważnień wydanych przez Dyrektora PCPR Kartuzy
 4. Rejestr wydanych zaświadczeń
 5. Ewidencja czasu pracy
 6. Ewidencja nadgodzin
 7. Rejestr wyjść służbowych

Sekretariat

 1. Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej
 2. Rejestr wydanych delegacji służbowych
 3. Skargi i wnioski
 4. Strony mediacji
 5. „Perła dla życia”

Dział Osób Niepełnosprawnych

 1. Rejestr kandydatów Warsztatów Terapii Zajęciowej
 2. Rejestr uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
 3. Ewidencja uczestników programu „Aktywny Samorząd”
 4. Ewidencja uczestników projektu „Akademia Aktywności”

Centrum Interwencji Kryzysowej

 1. Ewidencja osób korzystających z pomocy Centrum Interwencji Kryzysowej

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wysocki Krzysztof
(2018-04-19 14:45:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocki Krzysztof
(2021-01-19 15:06:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki