Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 do pobrania PDF-0,33 MB)

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(Dz.U.2020 poz. 1876 z późń. zm. do pobrania PDF- 1,2 MB)

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz.U. 2020 poz. 821 z późń. zm. do pobrania PDF-1,1 MB)

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz.U.2021 poz. 573 do pobrania PDF-0,9 MB)

Wytworzył:
Grzegorz Mikiciuk
Udostępnił:
Wysocki Krzysztof
(2014-10-16 09:30:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocki Krzysztof
(2021-03-30 13:25:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki