Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
Herb Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

Czwartek 22.02.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności w stosunku do osób, które ukończyły 16 rok życia

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 tj.)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U.z 2003r. Nr 139,poz.1328)

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 20, tel. 685-33-20

 • przewodniczący - Małgorzata Kocur-Szymańska
 • sekretarz -  Karolina Dejk
 • pracownicy administracyjni - Patrycja Trepczyk, Sylwia Przewoźna, Natalia Krampichowska, Marlena Klein, Paulina Hirsz, Angelika Bulczak
 • Składy Orzekające:
  • lekarze
  • psycholodzy
  • pracownicy socjalni
  • doradcy zawodowi
  • pedagodzy

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • kopie posiadanej dokumentacji medycznej
 • posiadane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Termin załatwienia sprawy:

 Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności następuje nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy, albo przedstawiciel ustawowy dziecka może wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach:

- powiatowy zespół obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, chyba że w całości uwzględni odwołanie i wyda orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

 

 

 

Wniosek do pobrania - Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób od 16 do 18 roku życia lub ubezwłasnowolnionej)

Wniosek do pobrania - Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności


 
 
ilość odwiedzin: 479852

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X