Schronienie dla matek z dziećmi

Na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert Powiat Kartuski w dniu 29 grudnia 2022 r. zawarł umowę na 1/DMD/2022 o realizację zadania publicznego o nazwie „Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2023 roku” dla mieszkańców powiatu kartuskiego z CARITAS Archidiecezji Gdańskiej prowadzącym Dom Samotnej Matki w Gdańsku-Matemblewie, przy ul. Matemblewskiej 67, 80-283 Gdańsk.

Na podstawie ww. umowy na występujące potrzeby mieszkańców powiatu kartuskiego udostępniono miejsca pobytu dla samotnych matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży w roku 2023 r. w ramach możliwości oraz wolnych miejsc.

Schronienia udziela się na wniosek Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu kartuskiego zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Dokumentację kompletną określoną www. rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, przy ul. Mściwoja II 20, 83-300 Kartuzy.

Koszt pobytu jednej osoby wynosi 55,00 zł za dobę pobytu. Dotyczy to zarówno osoby dorosłej jak i dziecka.

Umowa została zawarta na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., z możliwością jej przedłużenia do 2027 roku.

Link do strony Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Dom Samotnej Matki w Matemblewie:

https://www.caritas.gda.pl/placowki-cag/dom-samotnej-matki-caritas/?portfolioCats=113

 

Zarządzenie nr 481/2023 Starosty Kartuskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na rok 2023 (PDF-0,16MB)

Uchwała nr XLIX/444/2023 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (PDF-0,2MB)

 

Wytworzył:
Anna Kuczkowska
Udostępnił:
Wysocki Krzysztof
(2022-02-16 10:15:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocki Krzysztof
(2023-02-02 09:53:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki