Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
Herb Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

Czwartek 22.02.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

prawy - orzekanie o niepełnosprawności w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 t.j.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku zycia (Dz. U. z 2002r.Nr 17,poz. 162)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U.z 2003r. Nr 139,poz.1328)

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 20, tel. 58 685-33-20

przewodniczący - Małgorzata Kocur-Szymańska

 • sekretarz - Karolina Dejk
 • pracownicy administracyjni - Patrycja Trepczyk, Przewoźna Sylwia, Krampichowska Natalia, Klein Marlena, Hirsz Paulina, Bulczak Angelika
 • Składy Orzekające:
  • lekarze
  • psycholodzy
  • pracownicy socjalni
  • doradcy zawodowi
  • pedagodzy

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie niepełnosprawności
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka
 • kopie posiadanej dokumentacji medycznej
 • ewentualne posiadane orzeczenia o niepełnosprawności

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności następuje nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie 2 miesięcy.

 

 Tryb odwoławczy:

Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy, albo przedstawiciel ustawowy dziecka może wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach:

- powiatowy zespół obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, chyba że w całości uwzględni odwołanie i wyda orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

 

wniosek do pobrania - wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia

 wniosek do pobrania - wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia ( w związku ze zmianą stanu zdrowia )

Wytworzył:
Kocur-Szymanska Małgorzata
Udostępnił:
Krzysztof Wysocki
(2009-03-03 11:06:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Wysocki
(2017-02-07 14:35:24)
 
 
ilość odwiedzin: 479873

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X