☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
Herb Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

Poniedziałek 22.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Centrum Interwencji Kryzysowej

Centrum Interwencji Kryzysowej

e-mail: cik@pcprkartuzy.pl

ul. Gdańska 12 (Przy placówce Opiekuńczo-Wychowawczej)

83-300 Kartuzy

tel.  58 684-02-19 / 662-016-626

Godziny urzędowania:

Poniedziałek
1000 - 1930
Wtorek
1000 - 1930
Środa
1000 - 1700
Czwartek
1000 - 1930
Piatek
1000 - 1700
W pozostałe dni zgłoszenia przyjmuje s. Czesława Morkowska pod telefonem 58 681-19-75.

 

ZADANIA:

Zgodnie z art.19 pkt.12 ustawy o pomocy społecznej do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy między innymi prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej zapewniające świadczenie specjalistycznych usług, zwłaszcza psychologicznych, prawnych, hotelowych osobom, rodzinom będącymi ofiarami przemocy znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej – w celu zapobieżenia powstania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności.

- udzielenie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej, prawnej osobom rodzinom doznającym przemocy a także wszystkim poszkodowanym w wyniku zdarzeń traumatycznych takich jak: nieuleczalna choroba, wypadki, śmierć bliskiej osoby,klęski żywiołowe, katastrofy, a także będących w kryzysach psychospołecznych (np. kłopoty finansowe, bezrobocie, bezdomność, trudności mieszkaniowe – zagrożenie eksmisją). Pomoc ta polega na udzieleniu wsparcia w radzeniu sobie z aktualnym kryzysem i budowaniu motywacji do pozytywnych zmian,                                        

- organizowanie grup wsparcia i samopomocy,

- współpraca z innymi instytucjami i specjalistami którzy zajmują się pomaganiem,

- udzielenie miejsca interwencyjnego dla dzieci wymagających natychmiastowej opieki i schronienia na czas niezbędny do ustalenia ich tożsamości i oddania rodzicom, opiekunom lub umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

- osoby, których sytuacja spełnia kryterium zagrożenia – przemoc, objawy zaburzeń postraumatycznych, doznanie sytuacji traumatycznych,

- dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej wymagające schronienia,

- pomoc udzielana jest osobom zgłaszającym się do Centrum Interwencji Kryzysowej z terenu Powiatu Kartuskiego a w sytuacji zagrożenia wszystkim potrzebującym.

- nawiązanie kontaktu z osobą zgłaszającą się,

- udzielenie wsparcia,

- określenie stanu psychicznego osoby w kryzysie,

- ustalenie źródeł kryzysu,

- złagodzenie reakcji kryzysowej,

- przywrócenie równowagi psychicznej,

- przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,

- budowanie motywacji do pozytywnych zmian,

- utrzymywanie kontaktu osoby w kryzysie dopóki sytuacja nie zostanie rozwiązana.
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY, KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA

Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach, które jest zarządzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest odpowiedzialny za realizację zadań Centrum Interwencji Kryzysowej. Nadzór nad zespołem konsultantów – specjalistów pełniących dyżury, sprawuje osoba wyznaczona przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kierownik CIK.


FORMY PRACY

Centrum gromadzi i aktualizuje informacje o lokalnych placówkach, organizacjach, programach i innych inicjatywach, które umożliwiają przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Z tych informacji korzystają wszystkie osoby w kryzysie i profesjonaliści zaangażowani w rozwiązanie problemów społecznych.

Podstawowymi elementami pracy są:

W sytuacjach szczególnego zagrożenia i nieskutecznych działań innych instytucji Centrum Interwencji Kryzysowej podejmuje czynności interwencyjne w miejscu zamieszkania osób zagrożonych na ich żądanie przy bezpośredniej współpracy z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, Policją, Sądem, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym. Centrum przyjmuje zgłoszenia lub sygnały w sytuacjach kryzysowych i reaguje na nie w celu udzielenia odpowiedniej pomocy.
 

Pracownicy Centrum są zobowiązani do zachowania tajemnicy, powierzonych im spraw, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez kodeks karny. W związku z potrzebą gromadzenia danych osobowych w Centrum przestrzegane muszą być odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 638521

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X