Świadczenie 500+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, że zgodnie
z nowelizacją ustawy z dnia 17.09.2021 r. o pomocy  państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r. poz. 1981) – od dnia 1 stycznia 2022 r. wszystkie postępowania oraz przyjmowanie wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Decyzje, na podstawie których zostało już przyznane prawo do świadczenia, a które wydane zostały na okres dłuższy niż do 31 maja 2022 r. utracą moc z dniem 1 czerwca 2022 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) przypadające na okres od dnia 1 czerwca 2022 r. mogą być składane do ZUS już od dnia 1 lutego 2022 r. 

Wszystkie wnioski kierowane do ZUS składane być muszą w formie przewidzianej w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

  • profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "profilem informacyjnym";
  • systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
  • systemu teleinformatycznego wskazanego w informacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia w tej kwestii są zamieszczone na stronie internetowej ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

 

W razie pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji : PCPR Kartuzy Dział Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej email: swiadczenia@pcprkartuzy.pl., tel. 58 685 33 20 w. 107.

Wytworzył:
Grzegorz Mikiciuk
Udostępnił:
Wysocki Krzysztof
(2018-08-02 11:11:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocki Krzysztof
(2022-02-16 09:22:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki