☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
Herb Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

Środa 12.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ponowne zapytanie ofertowe z dnia 04.07.2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, z siedzibą w Kartuzach, przy ul. Mściwoja II 20, NIP 589-17-30-434 - ZAPRASZA do złożenia oferty/udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie: „Zorganizowania kursów i szkoleń zawodowych z egzaminem na potrzeby uczestników projektu pn. „Akademia Aktywności 2017 – 18” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” - zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), ustawy nie stosuje się.

Zapytanie ofertowe - (PDF-10MB)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty (DOC-0,2MB)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie (DOC-0,2MB)

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wykaz usług oferenta (DOC-0,2MB)

 

Protokół z otwarcia złożonych ofert sporządzony dnia 19.07.2018 roku (PDF-1,6MB)


Ponowne zapytanie ofertowe z dnia 22.06.2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, z siedzibą w Kartuzach, przy ul. Mściwoja II 20, NIP 589-17-30-434 - ZAPRASZA do złożenia oferty/udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie: „Zorganizowania kursów i szkoleń zawodowych z egzaminem na potrzeby uczestników projektu pn. „Akademia Aktywności 2017 – 18” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” - zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), ustawy nie stosuje się.

Zapytanie ofertowe - (PDF-10MB)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty (DOC-0,2MB)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie (DOC-0,2MB)

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wykaz usług oferenta (DOC-0,2MB)

 

Protokół z wybranych ofert złożonych na zapytanie ofertowe z sprawie: "Zorganizowania kursów i szkoleń zawodowych z egzaminem na potrzeby uczestników projektu pn. „Akademia Aktywności 2017 – 18” z dnia 20.06.2018 - (PDF-1,3MB)

Protokół z wybranych ofert złożonych na zapytanie ofertowe z sprawie: "Zorganizowania kursów i szkoleń zawodowych z egzaminem na potrzeby uczestników projektu pn. „Akademia Aktywności 2017 – 18” z dnia 3.07.2018 - (PDF-0,4MB)

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach zaprasza do składania ofert cenowych na zatrudnienie specjalistów do orzekania w Powiatowym Zespole ds Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach.

Poniżej druki do pobrania:

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na zatrudnienie specjalistów do PZOON (doc - 0,1MB)

Wzór formularza oferty (doc - 0,1MB)

Skan zaproszenia wraz ze wzorem formularza (PDF - 1 MB)

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia na "Zatrudnienie specjalistów do orzekania w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach" (PDF-0,5MB)

Wytworzył:
Grzegorz Mikiciuk
(2016-11-23)
Udostępnił:
Krzysztof Wysocki
(2015-06-29 15:06:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Wysocki
(2018-07-23 13:34:51)
 
 
ilość odwiedzin: 567516

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X