☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
Herb Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

Poniedziałek 22.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach zaprasza do składania oferty/udziału w zapytaniu ofertowym "Wykonanie strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach". Pełna treść zapytania do pobrania:

Zapytanie ofertowe - wykonanie strony www dla PCPR w Kartuzach 26.03.2019 r. (PDF - 1MB)

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego:

1. Pytanie z dnia: 28.03.2019 roku: "chciałabym zweryfikować kwestię zawartą w punkcie 4 specyfikacji technicznej dla strony: "Zgodność z wytycznymi WCAG 2.0" - w tym punkcie mają Państwo informację, że strona ma posiadać ułatwienia dla osób niepełnosprawnych - co Państwo przez to rozumieją? Jakie konkretnie ułatwienia ma posiadać strona?"

Odpowiedź:

- Zamawiający uzna pkt 4 specyfikacji technicznej za spełniony, jeżeli strona będzie spełniała standardy zawierające się w wytycznych dla poziomu AA,

- Zamawiający rozumie ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w następujący sposób:

  • Możliwość przełączenia strony w tryb o wysokim kontraście (niedowidzący),
  • Możliwość powiększania liter w tekście (niedowidzący),
  • Formatowanie tekstu poprzez nagłówki (niewidzący), możliwość nawigacji strony z poziomu klawiatury i rozpoznawalność (odczyt) strony, tekstu, nagłówków, zdjęć poprzez różne oprogramowanie (czytaki komputerowe, IVO, IVONA itp.) czyli opis zdjęć tekstem alternatywnym.

2. Pytanie z dnia 03.04.2019 roku: "czy zakładka druga BIP z menu na stronie głównej ma być przeniesiona przy zachowaniu aktualnej szaty graficznej (czyli wszystko tak jak było dotychczas)."

Odpowiedź:

- zakładka BIP jest przekierowaniem na Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Kartuzach na serwerach Zeto Koszalin. Nie ma nic wspólnego z naszą stroną www. Zgodnie z obowiązkiem, BIP jest prowadzony niezależnie od strony www.

Odpowiedź:

3. Pytanie z dnia 03.04.2019 roku: "czy treści z zakładek bocznych strony głównej będą przenoszone w dotychczasowym kształcie czy będą nowe treści?"

- Treści będą przeniesione w dotychczasowej formie, tzn. są aktualne i większość będzie przeniesiona w niezmiennej formie.

 

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia na "Wykonanie strony internetowej Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach) (PDF-0,2MB)


Ponowne zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, z siedzibą w Kartuzach, przy ul. Mściwoja II 20, NIP 589-17-30-434 - ZAPRASZA do złożenia oferty/udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie: „Zorganizowania kursów i szkoleń zawodowych z egzaminem na potrzeby uczestników projektu pn. „Akademia Aktywności 2017 – 18” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” - zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), ustawy nie stosuje się.

Zapytanie ofertowe - (PDF-6,4MB)

Wzory umów do pobrania (PDF-3,2MB)

Protokół z otwarcia złożonych ofert sporządzony dnia 05.02.2019 r. (PDF - 1,2MB)


 

Wytworzył:
Grzegorz Mikiciuk
(2016-11-23)
Udostępnił:
Krzysztof Wysocki
(2015-06-29 15:06:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Wysocki
(2019-04-11 13:49:10)
 
 
ilość odwiedzin: 638513

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X